ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΤΟΣ: 2017

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΤΟΣ: 2016

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΤΟΣ: 2015

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΤΟΣ: 2014

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΤΟΣ: 2013