Κατηγορίες

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

Ένα συγκρότημα ηλεκτροστατικής βαφής υπερτερεί των υπολοίπων μεθόδων βαφής στα παρακάτω:

  • Μπορούν να βαφτούν αντικείμενα περίπλοκων σχημάτων.
  • Μπορεί να επιτευχθεί πάχος βαφής 35 με 125μm με ένα πέρασμα.
  • Δυνατότητα εγκατάστασης αυτοματοποιημένης διεργασίας για υψηλή παραγωγικότητα.
  • Δυνατότητα αλλαγής χρωμάτων.
  • Δεν απαιτείται προθέρμανση των προς βαφή αντικειμένων.
  • Δυνατότητα βαφής πολύ λεπτών υποστρωμάτων (μεταλλικά φύλλα).

Ο βασικός εξοπλισμός για ένα σύστημα ηλεκτροστατικής βαφής είναι ένα ηλεκτροστατικό πιστόλι πούδρας, το οποίο φορτίζει τα εξερχόμενα σωματίδια της πούδρας, αναγκάζοντάς τα να κολλάνε πάνω στο γειωμένο προς βαφή αντικείμενο και ένας φούρνος στον οποίο πραγματοποιείται ο πολυμερισμός του χρώματος πούδρας. Για να πετύχουμε ποιοτικό αποτέλεσμα και καθαρό περιβάλλον εργασίας απαιτούνται τα παρακάτω:

Ηλεκτροστατικό Πιστόλι Ψεκασμού Πούδρας: μπορεί να είναι χειροκίνητο ή αυτόματο τοποθετημένο σε ρομπότ. Η χειροκίνητη μέθοδος βαφής προτιμάται όταν τα αντικείμενα προς βαφή έχουν περίπλοκο σχήμα, όταν αποτελούνται από κλειστές περιοχές, π.χ. εσοχές, όταν δεν έχουν κατάλληλη αναλογία μήκους / βάθους, και όταν η συνολική επιφάνεια βαφής είναι τόσο μικρή ώστε ένας χειριστής προλαβαίνει να βάψει μόνος του. Η αυτοματοποιημένη μέθοδος βαφής προτείνεται όταν τα αντικείμενα προς βαφή αποτελούνται από σχετικά απλές και επίπεδες επιφάνειες και όταν το συνολικό μέγεθος της επιφάνειας προς βαφή, για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Το πιστόλι πρέπει να έχει την δυνατότητα να εξοπλίζεται με μεγάλη γκάμα ακροφυσίων για την βαφή διαφόρων αντικειμένων και σχημάτων. Τέλος, με τα πιστόλια ηλεκτροστατικού ψεκασμού, μπορούμε να ρυθμίσουμε την παροχή της πούδρας. Το κατώτερο όριο παροχής της πούδρας συνήθως είναι περίπου 6kg/hr και μπορεί να φτάσει μέχρι και περίπου 35kg/hr. Έστω ότι έχουμε ροή 14 kg/hr, με ενδεικτικό ποσοστό χρησιμοποιούμενης πούδρας 60% και εκτιμώμενο πάχος βαφής 50 μm. Σε αυτήν την περίπτωση τότε, μπορούμε να βάψουμε 1,74 cm2/min.

 

Καμπίνα Βαφής: Οι καμπίνες βαφής είναι απαραίτητες για καθαρό και ασφαλές περιβάλλον βαφής. Μία σωστά σχεδιασμένη καμπίνα βαφής, θα προστατεύσει τον χειριστή από την επικίνδυνη συσσώρευση σκόνης και θα παρέχει ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας το οποίο θα εξασφαλίσει την καλή ποιότητα του παραγόμενου προΙόντος. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα υγρών καμπίνων και καμπίνων χργμάτων πούδρας, όπως χειροκίνητες ή αυτόματες καμπίνες, μονής ή διπλής όψεως, με πλαινά περάσματα κλπ. Ο σχεδιασμός κάθε καμπίνας γίνεται για κάθε πελάτη ξεχωριστά σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα μας δώσει.

 

Κυκλώνας πούδρας: Κατά την διαδικασία της βαφής ένα μεγάλο ποσοστό της πούδρας δεν κολλάει πάνω στο προς βαφή αντικείμενο. Η πούδρα αυτή μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί μέσω ενός κυκλώνα. Ο κυκλώνας ρουφάει την πούδρα από την καμπίνα και την αποθηκεύει στο κάτω μέρος του, ενώ τον αέρα τον στέλνει στο τελικό φίλτρο.

 

Κόσκινο πούδρας: τοποθετείται μετά τον κυκλώνα για την απομάκρυνση ξένων σωματιδίων από την ανακυκλωμένη πούδρα, προτού αυτή επιστρέψει στο πιστόλι ψεκασμού

 

Κέντρο πούδρας: τοποθετείται μετά το κόσκινο για την ομογενοποίηση της ανακυκλωμένης πούδρας. Μέσα στον κάδο γίνεται ανάδευση της πούδρας η οποία μεταφέρεται στα πιστόλια βαφής, έτοιμη για χρήση.

 

Φίλτρο πούδρας: χρησιμοποιείται για την απορρόφηση και κατακράτηση των υπολειμμάτων της πούδρας. Διαθέτει φίλτρα – φυσίγγια μεγάλης αντοχής. Ο αέρας που εξάγεται από το φίλτρο είναι καθαρός και φιλτραρισμένος.

 

Μπάνια απολάδωσης – φωσφάτωσης - ξεπλύματος: χρησιμοποιούνται κυρίως για τον καθαρισμό των αλουμινίων, αλλά και των γαλβανιζέ λαμαρινών, σίδερων με ελαφριά οξείδωση ή πλασικά αντικείμενα, βελτιώνοντας επίσης την ποιότητα βαφής. Απομακρύνουν τις ξένες ουσίες από τα μέταλλα όπως βρωμιές, λάδια, γράσα κ.α. Βελτιώνουν την πρόσφυση της πούδρας και την αντοχή του χρώματος. Δύο είναι οι πιο συνηθισμένοι τρόποι προεργασίας του αλουμινίου, με μπεκ ψεκασμού ή με δεξαμενές εμβάπτισης. Αυτές οι δεξαμενές καθαρισμού μπορούν να σχεδιαστούν ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη.

 

Φούρνος ψησίματος πούδρας: χρησιμοποιείται για τον πολυμερισμό των χρωμάτων πούδρας. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε επαγγελματικούς φούρνους ηλεκτροστατικής βαφής σύμφωνα με τις ανάγκες και τα προϊόντα του κάθε πελάτη. Οι συνήθεις θερμοκρασίες λειτουργίας είναι περίπου 160 – 200oC.

 

Στεγνωτήριο: είναι αντίστοιχο μηχάνημα με τον φούρνο με την διαφορά ότι ανεβάζει θερμοκρασία μέχρι 100oC. Χρησιμοποιείται για το άμεσο στέγνωμα των αντικειμένων μετά τα μπάνια.


Συστήματα διακίνησης: χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των αντικειμένων στα μπάνια, στην καμπίνα και στον φούρνο. Το πιο συνηθισμένο σύστημα είναι η ενέρια διακίνηση, είτε χειροκίνητο ή αυτόματο ή και τα δύο. Στα αυτόματα συστήματα η μεταφορά γίνεται με αλυσίδα μεταφοράς των αντικειμένων η οποία αποτελεί την ιδανικότερη λύση για μεγάλες παραγωγές. Η μελέτη και ο σχεδιασμός του συστήματος γίνεται από την εταιρία μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θα μας ορίσετε. Επίσης, αναλαμβάνουμε και την σιδηροκατασκευή της όλης εγκατάστασης.

 

 

 

 

 

 

 

 

Σκοπός μας είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός συστήματος ηλεκτροστατικής βαφής σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, σε πολύ λογικές τιμές και εντός του προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος. Η προσαρμοσμένη σε κάθε πελάτη λύση που θα δώσουμε, είναι πάντα ποιοτική, αξιόπιστη, αποτελεσματική, φιλική προς το περιβάλλον, με χαμηλού κόστους συντήρηση σύμφωνα με την εφαρμογή και τις ανάγκες του.

Η συνεισφορά μας στον πελάτη ποτέ δεν τελειώνει με την παράδοση και εγκατάσταση του συστήματος, φροντίζουμε στην συνέχιση της σχέσης μας, παρέχοντας άμεση υποστήριξη και service.