Κατηγορίες

Εναέρια Διακίνηση

Εναέρια Διακίνηση

Τα εναέρια συστήματα διακίνησης  χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές για γραμμές βαφείων παρέχοντας ποικίλες λύσεις στη διακίνηση των προϊόντων.

Αποτελούν μια οικονομική και ευέλικτη λύση στα συστήματα διακίνησης αντικειμένων χρησιμοποιώντας  9 μεγέθη προφίλ ραγών και τα αντίστοιχα εξαρτήματα τους. Η χειροκίνητη λειτουργία των συστημάτων μπορεί να συνδυαστεί και με ηλεκτρικό σύστημα ανόδου-καθόδου διακοπτόμενης ράγας ενώ υπάρχει επίσης και η δυνατότητα ηλεκτροκίνησης με τη χρήση ενός αυτόματου συστήματος αλυσοκίνησης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλεονεκτήματα:

  • Μείωση του κόστους μεταφοράς και βαφής

  • Αύξηση της παραγωγικότητας

  • Χρησιμοποιώντας μια ποικιλία αλλαγών, αρθρώσεων και συζεύξεων, οποιαδήποτε διαδρομή είναι δυνατόν να επιτευχθεί.

  • Η σωστή διακίνηση του φορτίου επιτυγχάνεται με τον κλειστό σχεδιασμό της ράγας της οποίας οι  πλευρές εξασφαλίζουν τη σωστή οδήγηση των φορείων. Αυτό μειώνει την πιθανότητα πρόκλησης ζημιάς στο φορτίο κατά τη διαδικασία χειρισμού του.

  • Τα συστήματα μεταφοράς απαιτούν ελάχιστη συντήρηση.

  • Υψηλή αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωή