Κατηγορίες

Ηλεκτροστατικό Πιστόλι Ψεκασμού Πούδρας

Ηλεκτροστατικό Πιστόλι Ψεκασμού Πούδρας

Ηλεκτροστατικό Πιστόλι Ψεκασμού Πούδρας: μπορεί να είναι χειροκίνητο ή αυτόματο τοποθετημένο σε ρομπότ. Η χειροκίνητη μέθοδος βαφής συνίσταται όταν τα αντικείμενα προς βαφή έχουν περίπλοκο σχήμα, όταν αποτελούνται από κλειστές περιοχές, π.χ. εσοχές, όταν δεν έχουν κατάλληλη αναλογία μήκους / βάθους, και όταν η συνολική επιφάνεια βαφής είναι τόσο μικρή ώστε ένας χειριστής προλαβαίνει να βάψει μόνος του. Η αυτοματοποιημένη μέθοδος βαφής προτείνεται όταν τα αντικείμενα προς βαφή αποτελούνται από σχετικά απλές και επίπεδες επιφάνειες και όταν το συνολικό μέγεθος της επιφάνειας προς βαφή, για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Το πιστόλι πρέπει να έχει την δυνατότητα να εξοπλίζεται με μεγάλη γκάμα ακροφυσίων για την βαφή διαφόρων αντικειμένων και σχημάτων. Τέλος, με τα πιστόλια ηλεκτροστατικού ψεκασμού, μπορούμε να ρυθμίσουμε την παροχή της πούδρας. Το κατώτερο όριο παροχής της πούδρας συνήθως είναι περίπου 6kg/hr και μπορεί να φτάσει μέχρι και περίπου 35kg/hr. Έστω ότι έχουμε ροή 14 kg/hr, με ενδεικτικό ποσοστό χρησιμοποιούμενης πούδρας 60% και εκτιμώμενο πάχος βαφής 50 μm. Σε αυτήν την περίπτωση τότε, μπορούμε να βάψουμε 1,74 cm2/min.