Κατηγορίες

Κέντρο Πούδρας

Κέντρο Πούδρας

  Το κέντρο πούδρας χρησιμεύει για την αυτόνομη διανομή της πούδρας στα πιστόλια το οποίο κάνει τις παρακάτω λειτουργίες:

  • Τροφοδοτεί τα αυτόματα πιστόλια της καμπίνας.

  • Τροφοδοτεί τα χειροκίνητα πιστόλια της καμπίνας.

  • Ανακυκλώνει την μη χρησιμοποιούμενη πούδρα της καμπίνας μέσω δονούμενου κόσκινου.

  • Διαθέτει δονούμενο τραπέζι στο οποίο τοποθετούμε τον κάδο που διαθέτει δική του αυτόνομη ανάδευση.

  • Υπάρχει αυτόματο σύστημα καθαρισμού των πιστολιών, των αντλιών και των σωλήνων πούδρας για την αλλαγή χρώματος.

  • Διαθέτει σύστημα ανύψωσης των αντλιών πούδρας, για καθαρισμό ή συμπλήρωση χρώματος

  • Βοηθάει στον γρήγορο χειρισμό για αλλαγή χρώματος πούδρας.

  • Πραγματοποιεί αυτόνομη αναρρόφηση (μέσω απορροφητήρα 2ΗΡ), που τραβάει τα υπολείμματα πούδρας από την ανάδευση και τον αυτόματο καθαρισμό.

  • Διαθέτει πιστόλι ξεφυσήματος καθαρισμόυ.

  • Περιλαμβάνει ηλεκτρικό πίνακα που ρυθμίζει όλες τις παραπάνω λειτουργίες οθόνης αφής.