Κατηγορίες

Κόσκινο Πούδρας

Δονούμενο κόσκινο πούδρας, xρησιμοποιείται για το κοσκίνισμα και την αυτόματη ανάδευσης της πούδρας και για την απομάκρυνση ξένων σωματιδίων από την ανακυκλωμένη πούδρα, προτού αυτή επιστρέψει στο πιστόλι ψεκασμού