Κατηγορίες

Μηχάνημα Καθαρισμού Σκόνης

Μηχάνημα Καθαρισμού Σκόνης

Κατασκευάζουμε μηχανήματα καθαρισμού της σκόνης από διάφορες συσκευές όπως Η/Υ κ.α.  Διαθέτει ενσωματωμένα φίλτρα για την κατακράτησης της σκόνης εντός του θαλάμου.