Κατηγορίες

Θάλαμοι Επιμετάλλωσης

Θάλαμοι Επιμετάλλωσης

Κατασκευάζουμε ολοκληρωμένα συστήματα επιμετάλλωσης τα οποία πλαισιώνουν τα πιστόλια επιμετάλλωσης της Oerlikon Metco, και αποτελούνται από τα παρακάτω:

                                                

 

 

 

   

 

 

 

 

     Θάλαμοι επιμετάλλωσης                                  Καμπίνες ψεκασμού                    Φίτρα κατακράτησης καταλοίπων μεταλλοψεκασμού            

 

 

 

 

                                                               

       

 

 

 

 

 

 

 

        Κυκλώνες - διαχωριστές                            Ηχομονωμένοι αεραγωγοί                  Φίλτρα ενεργού άνθρακα