Κατηγορίες

Υλικά Επιμετάλλωσης

Υλικά Επιμετάλλωσης

Κάθε πετυχημένη εφαρμογή μεταλλοψεκασμού ξεκινάει με την σωστή επιλογή υλικού. Επιλέξτε το ιδανικό υλικό για την εφαρμογή σας από την πλούσια γκάμα της OERLIKON METCO. Κορυφαίες εταιρίες παγκοσμίως εμπιστεύονται την Metco για να βρουν λύσεις ακόμα και σε εξαιρετικά δύσκολες επιφάνειες. Ο πλούσιος κατάλογος της METCO περιλαμβάνει προϊόντα σχεδιασμένα για όλες τις διαδικασίες θερμικού ψεκασμού.

 

Πούδρες επιμετάλλωσης: Μεγάλη γκάμα πουδρών επιμετάλλωσης για χρήση με συστήματα METCO αλλά και ανταγωνιστών μας

 

Pure Metal, Alloy, Clad Composite, and Blended Powders for Thermal Spray: Cost-effectively create new surfaces with value-added benefits or restore components to like-new condition. Our broad and versatile portfolio of metal alloy, clad composite and blended powders for thermal spray are used by companies in a wide range of industries.

MCrAlY Alloy Powder Materials for Thermal Spray: When you need superior high-temperature oxidation and hot corrosion resistant surface or bond coat for the harshest of dynamic service environments, we recommend thermal spray coatings of our MCrAlY materials.

Self-Fluxing and Self-Fusing Alloy Powder Materials for Thermal Spray: For a fully dense coating that is highly wear and corrosion resistant, choose a self-fluxing alloy applied using a thermal spray process followed by a post-coat fuse. Self-fusing alloys offer many of the benefits of self-fluxing alloys when post-coat fusing is not feasible.

Carbide Powder Materials for Thermal Spray: Thermal sprayed coatings of carbide materials are a proven means for wear and erosion protection. Our comprehensive carbide portfolio includes the right material to match your specific wear needs and operating environment.

Oxide Ceramic Powder Materials for Thermal Spray: Applying thermal sprayed ceramics onto metallic substrates offers enhanced surface properties. Examples include thermal or electrical insulation, and wear and corrosion resistance. We can tailor a complete coating system for your specific needs with our flexible and expert resources.

Cermet Powder Materials for Thermal Spray: As composites of ceramic and metal materials, cermets act as intermediate materials that resolve thermal expansion mismatches in multiple layer, metallic-ceramic coating systems. They are the ideal solution to boost coating performance and life for applications involving severe thermal cycling.

Σύρματα επιμετάλλωσης: Μεγάλη γκάμα συρμάτων επιμετάλλωσης για χρήση με συστήματα METCO αλλά και ανταγωνιστών μας

Materials for galvanically-active corrosion control

Independent testing has shown that coatings of these materials can last between 20 – 40 years before requiring a recoating.

Typical applications

 • Infrastructure such as bridges, trestles, water towers, wind turbines, pipelines

 • Marine and offshore applications, such as bridges, hulls for ships and tankers, offshore wind turbines

 • Corrosion Under Insulation (CUI)

 • Boilers and Digesters

Typical wire coating materials

 • Aluminum

 • Zinc

 • Zinc-aluminum alloy

 • Aluminum-magnesium alloy

Corrosion resistance in harsh environments

We also offer wires for other types of corrosion control, such as resistance to:

 • Oxidation

 • Various chemicals and pH conditions

 • Harsh, high-temperature conditions, such as the environments found in industrial boilers and digesters

Benefits over traditional welding

Many operators have realized the benefits of using thermal-sprayed wire coatings in preference to traditional welding processes for applications such as boilers and digesters:

 • Less expensive to apply

 • Faster application, potentially saving days, if not weeks of facility downtime on scheduled outages

 • Less stress on components such as boiler walls and tubes

 • Compatible with welded areas

Thermal spray wires for bond coats and repair

Bond coats applied using electric arc wire spray are very clean and more easily machined than their powder-sprayed counterparts. Wires are popular for machine element repair, most commonly on carbon steel, low-alloy steel, and stainless steel substrates.

Easily applied in-plant or on-site

The simple equipment needs for wire spray coatings permit them to be applied almost anywhere. Typical portable applications include inside industrial boilers and on-site at oil refineries, pipelines, and petrochemical plants.         

Your source for reliable thermal spray wires

We offer wires in a range of diameters optimized for combustion wire spray, electric arc wire spray, various spray guns, and specific applications. Depending upon the volume of your production, we offer different packaging sizes, ranging from single coils, spools, up to large large drums. Material options include pure metals, alloys, and composite cored wires to suit your surface requirement. Our products offer reliable quality and lot-to-lot consistency.

OEMs worldwide specify our well-known, respected brands:

 • Metco

 • Metcoloy

 • Sprasteel

 • Sprabronze

 • Sprababbitt