Κατηγορίες

Ανοξείδωτα μεταλλικά υλικά

Ανοξείδωτα μεταλλικά υλικά

Τα ανοξείδωτα μεταλλικά υλικά τα χρησιμοποιούμε στις περιπτώσεις που δεν θέλουμε να υπάρχει κανένα ίχνος από σιδηρούχα υπολλείματα. Αφήνουν πολύ φωτεινή επιφάνεια, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με τα μεταλλικά υλικά και δεν παράγουνι καθόλου σκόνη. Διατίθεται σε γωνιώδες (grit) σφαιρικό (shot) ή κυλινδρικό (cylindrical)