Κατηγορίες

Μαύρη Άμμος

Μαύρη Άμμος
Είναι υλικό ιδιαίτερης σκληρότητας.Έχει ακανόνιστο σχήμα και είναι ιδανικό υλικό για καθαρισμό σε ναυπηγεία, διυλιστήρια, θαλάσσιες γεωτρήσεις πετρελαίου, αγωγούς, μηχανές, γερανούς, κατασκευές συγκροτημάτων, σιδηροδρόμους, αναπαλαιώσεις κτιρίων, αποκαταστάσεις μνημείων, έργα πολιτικών μηχανικών, αμαξώματα αυτοκινήτων, χημικές και άλλες βιομηχανίες κ.α.

 
Πίνακας  χαρακτηριστικών.
Χαρακτηριστικό Μέση τιμή / Ιδιότητες
Χρώμα Μαύρο
Οσμή Άοσμο
Θερμοκρασία τήξης < 1300 ºC
Φαινόμενη Πυκνότητα 3300 – 3900 kg/m³
Σκληρότητα min 6 ΜΟΗ
Υγρασία max 0,2% kg/dm³
Αγωγιμότητα 250 mS/cm
Υδατοδιάλυτα Χλώρια 0,0025 κ.β.
  • 0,2 - 1,5 mm. Συνιστάται για καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών που τραυματίζονται εύκολα και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.
  • 0,2 - 2,8 mm. Συνιστάται για καθαρισμό επιφανειών παντός τύπου.

 

* Άμεσα διαθέσιμο στις παραπάνω κοκκομετρίες

* Συσκευάζεται σε σάκους 33kg ή μεγασάκκους των 2.150kg