Κατηγορίες

Πλαστικό Υλικό

Πλαστικό Υλικό

Το πλαστικό υλικό αμμοβολής είναι ένα αρκετά μαλακό υλικό, ανακυκλώσιμο, γι'αυτό χρησιμοποιείται κυρίως μέσα σε καμπίνες.

Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι δεν τραυματίζει καθόλου την επιφάνεια καθαρίζοντας μόνο τα ξένα σώματα.

Χρησιμοποιείται κυρίως στην αεροναυπηγική και στη βιομηχανία τροφίμων.

 

Άλλα Πλεονεκτήματα:

Δεν περιέχει τοξικές χημικές ουσίες

Απολύτως ασφαλή για την υγεία και το περιβάλλον

Μεγάλος κύκλος ζωής καθώς ο ίδιος κόκκος ανακυκλώνεται πολλές φορές μέσα σε μια καμπίνα

Δεν προκαλέι καμία βλάβη ή διάβρωση ακόμα και σε λεπτά υποστρώματα

Υψηλής ποιότητας αμμοβολισμένη επιφάνεια
 


Proprties UREA type II US screen (mesh) Grain size
Hardness 3,5 Mohs 20-40 425-850μm
54-62 Barcol
Specific gravity 1,5 g/cm3
Colour Mixed
Chemical nature Inert

 

 

 

 

 

 

 

* Άμεσα διαθέσιμο σε κοκκομετρίa 425-850μm (US size 20/40)

* Συσκευάζεται σε σάκους 25kg ή σε βαρέλια των 125kg