Κατηγορίες

Χαλαζιακή Άμμος

Χαλαζιακή Άμμος

Η Χαλαζιακή άμμος υπάγεται στα μη ανακυκλώσημα υλικά, είναι αρκετά επιθετική και είναι σχετικά οικονομική στην αγορά.

Διατίθεται σε διάφορες κοκκομετρίες ακόμα και σε πολύ ψηλές 100 έως 400μm,

Λόγω της υψηλής καθαρότητας σε οξείδιο του πυριτίου SiO2 98,5 – 99,8 % είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για την υγεία,

Για τον λόγο αυρό προτείνεται σε μηχανήματα υδροαμμοβολής καθώς το ντουμάνι γίνεται λάσπη και πέφτει στο έδαφος μην επιτρέποντας στα επιβλαβή αέρια να αιωρούνται στον αέρα.

Για την χρήση με αμμοβολή ανοικτού κυκλώματος είναι απαραίτητη η χρήση μέσων προστασίας.