Κατηγορίες

Όργανα Μέτρησης

Όργανα Μέτρησης

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ

Testex Gauge (TXG-320) - Testex Tape (TXT-300): accurately reads the depth of the profile recorded from the blasted surface - features the profile of the blasted surface which can be read by the gauge

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Κάντε κλίκ εδώ.

SRC-340: Surface Comparator: placed against an area of the blasted surface and each of the four sectors compared in turn

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Πατήστε εδώ.
SPG-360: Surface Profile Gauge: establish the valley-to-peak height of a blast cleaned surface

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Πατήστε εδώ.
 

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΒΑΦΗΣ

DFT-441: Dry Film Thickness Gauge: fast and economical solution to non-destructive dry film thickness measurement, data storage, and analysis on ferrous and non-ferrous substrates

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Πατήστε εδώ.

DFT-400: Dry Film Thickness Gauge: can be used on ferrous substrates.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Πατήστε εδώ.
DFT-420: Dry Film Thickness Gauge: can be used on both ferrous and non-ferrous substrates.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Πατήστε εδώ.
DFT-440: Dry Film Thickness Gauge: take readings on both ferrous and non-ferrous substrates using the integral or separate probe

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Πατήστε εδώ.
WFT-450: Wet Film Thickness Comb: a high precision machined in stainless steel the wet film comb offers easy and quick measurement from 25 to 1500 micron

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Πατήστε εδώ.
WFT-455: Wet Film Thickness Comb: a plastic wet film comb which measures from 25 to 900 microns

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Πατήστε εδώ.
 

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΒΑΦΗΣ

HAT-500: Hydraulic Adhesion Tester: a reliable method of testing the adhesion bond strength of a dry coating onto the substrate to which it is applied

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Πατήστε εδώ.

CHC-520: Cross Hatch Cutter: tests the adhesion of a dry coating onto the substrate to which it is applied

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Πατήστε εδώ.

 

ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΒΑΦΗΣ

HOD-600: DC Holiday Detector: test the integrity of a coated surface by identifying pin holes and flaws in the coating

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Πατήστε εδώ.

PHD-620: Pinhole Detector: test the integrity of a coated surface by identifying pin holes and flaws in the coating

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Πατήστε εδώ.
 

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

DPM-120: Dewpoint Meter: measure, record, and analyse the important climatic parameters in the surface treatment of metal substrates: air temperature, surface temperature, relative humidity, and dew point

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Πατήστε εδώ.

DTH-100: Digital Thermometer: allows the substrate temperature to be immediately measured

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Πατήστε εδώ.
MTM-110: Magnetic Thermometer: allows the substrate temperature to be immediately measured

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Πατήστε εδώ.
WHM-130: Whirling Hygrometer: a manual check of the relative humidity in the prevailing conditions at any given time

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Πατήστε εδώ.
 

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΜΜΟΒΟΛΗ

SSM-200: Soluble Salt Meter: a handheld, automated method for detection of soluble salts on magnetic surfaces

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Πατήστε εδώ.

BTK-220: Bresle Test Kit: check for the presence of salts such as chlorides and sulphates on the substrate prior to the application of the coating

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Πατήστε εδώ.
RGB-260: Rust Grade Book: identifies four levels (designated as rust grades) of mill scale and rust that are commonly found on surfaces of uncoated erected steel and steel held in stock.


Πατήστε εδώ.