Κατηγορίες

Καθαρισμός Σωλήνων

Καθαρισμός Σωλήνων

Η AIRBLAST διαθέτει μια ολοκληρωμένη λύση για τον εσωτερικό καθαρισμό των σωλήνων.

Σύστημα circleblastχρησιμοποιείται για τον εσωτερικό καθαρισμό σωληνώσεων με διάμετρο 3-12"

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

 

 

Σύστημα spinnerblastχρησιμοποιείται για τον εσωτερικό καθαρισμό σωληνώσεων με διάμετρο 8-36"

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 
Σύστημα JUMBOχρησιμοποιείται για τον εσωτερικό καθαρισμό σωληνώσεων με διάμετρο 35-63''

Ημιαυτόματο σύστημα winch: είναι ένα σύστημα έλκυσης ελεγχόμενο με plc, που τραβά με ελεγχόμενη σταθερή ταχύτητα την σωλήνα αμμοβολής για να καθαρίσει το εσωτερικό των σωλήνων. Η ταχύτητα μπορεί να προσαρμοστεί από σχεδόν μηδέν εως 3mtr/λεπτό ή περισσότερο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: