Κατηγορίες

Σύστημα αυτοματισμού αμμοβολής

Σύστημα αυτοματισμού αμμοβολής

Το σύστημα αυτοματισμού δίνει την δυνατότητα στον χειριστή να ανοίγει και να κλείνει την παροχή αέρα στην αμμοβολή, μέσω ενός χειριστήριου που τοποθετείται στο άκρο της σωλήνας και πριν το ακροφύσιο, με συνέπεια το άμεσο ξεκίνημα και σταμάτημα της αμμοβολής.

Το σύστημα αποτελείται από τα παρακάτω:

  • Εξάρτημα αυτοματισμού τοποθετημένο πάνω στην αμμοδιέρα.
  • Δίδυμος σωλήνας αέρος που τοποθετείται κατά μήκος της σωλήνας αμμοβολής.
  • Χειριστήριο αυτοματισμού τοποθετημένο στο τέλος της σωλήνας αμμοβολής και πριν το ακροφύσιο.