Κατηγορίες

Βαλβίδα ρύθμισης ροής υλικού

Βαλβίδα ρύθμισης ροής υλικού

Διαθέτουμε ετοιμοπαράδοτες όλες τις κοινές βαλβίδες ροής υλικού, FSV(δισκοειδής), Micro Valve,  Thompson Valve.

Οι βαλβίδες χρησιμοποιούνται για να ρυθμίζουν την ποσότητα του υλικού που παρέχεται στην σωλήνα αμμοβολής από την αμμουδιέρα και να εξασφαλίζουν την ομαλή ροή του υλικού.

Βαλβίδα FSV              

MICRO VALVE               

Βαλβίδα THOMPSON