Κατηγορίες

Διαχωριστής υγρασίας

Διαχωριστής υγρασίας

Απομακρύνει την υγρασία που εισέρχεται από το δίκτυο του αέρα εξασφαλίζοντας ξηρό αέρα στην αμμουδιέρα. Αν εισέλθει η υγρασία στην αμμουδιέρα τότε το υλικό θα λασπώσει και δεν θα ρέει κανονικά.