Κατηγορίες

Φορητό Συγκρότημα Αμμοβολής με Κυκλώνα & Φίλτρο

Φορητό Συγκρότημα Αμμοβολής με Κυκλώνα & Φίλτρο

Συγκρότημα αμμοβολής με ανάκτηση και αυτόματο διαχωρισμό του χρησιμοποιουμένου υλικού.

Το χρησιμοποιημένο υλικό ανακτάται στον κυκλώνα που βρίσκεται στο πάνω μέρος της αμμοβολής. Το καλό υλικό πέφτει πάλι μέσα στην αμμοβολή για να ξαναχρησιμοποιηθεί ενώ το άχρηστο υλικό συν τα σκουπίδια και λοιπά υπολείμματα της αμμοβολής καταλήγουν στο φίλτρο απορρόφησης και κατακράτησης της σκόνης.

Χρησιμοποιείται ευρέως σε δωμάτια αμμοβολής.