Κατηγορίες

Πιεστικό Μηχάνημα Αμμοβολής για Ζάντες Αυτοκινήτων

Πιεστικό Μηχάνημα Αμμοβολής για Ζάντες Αυτοκινήτων

Κατασκευάζουμε πλήρη συστήματα για τον καθαρισμό των ζαντών με αυτόματη ή χειροκίνητη αμμοβολή και την βαφή τους με χρώματα υγρής και ηλεκτροστατικής βαφής.
 

Ένα πλήρες σύστημα αμμοβολής και ηλεκτροστατικής βαφής ζαντών αποτελείται από τα παρακάτω:

  • Αμμοβολή με τουρμπίνες για τον αυτόματο καθαρισμό του μεγαλύτερου μέρους των ζαντών μέσα σε λίγα λεπτά.
  • Πιεστική αμμοβολή για τον χειροκίνητο καθαρισμό των τυφλών σημείων της ζάντας που δεν έχουν καθαριστεί αυτόματα ή εναλλακτικά για τον καθαρισμό όλης της ζάντας, στην περίπτωση που δεν προμηθευτείτε αυτόματη αμμοβολή.
  • Καμπίνα υγρής βαφής
  • Πιστόλι - καμπίνα - φούρνος ηλεκτροστατικής βαφής 
  • Κομπρεσέρ αέρος ικανότητας παροχής αέρα τουλάχιστον 1.500ltr/min με αεροφυλάκιο και ξηραντή.