Κατηγορίες

Φίλτρα Κατακράτησης Σκόνης

Φίλτρα Κατακράτησης Σκόνης

Η εταιρία μας κατασκευάζει μια σειρά από μονάδες φίλτρανσης για τον διαχωρισμό και την κατακράτησης της σκόνης με σκοπό την εξασφάλιση καθαρού και υγιεινού περιβάλλοντος στον εργασιακό χώρο και στην ατμόσφαιρα. Περιέχουν φυσίγγια από ειδικό fibber (filter cartridge). Ο καθαρισμός τους γίνεται αυτόματα με ηλεκτρονική διάταξη ηλεκτροβαλβίδας. Χρησιμοποιούνται σε όλους τους τις τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρία μας, στον Αμμοβολισμό - στην Ηλεκτροστατική Βαφή - στην Επιμετάλλωση.